X

Oferă-ți câteva clipe de relaxare!

Vizitează
Parcul Eutopia!

Sunteti aici: Home » VIZITARE » Evaluări de risc - vizite şcolare

Evaluări de risc - vizite şcolare

Organizarea unei vizite şcolare în grădină implică din partea coordonatorilor de grup respectarea următoarelor  MĂSURI DE CONTROL:
Unităţile de învăţământ vor urma propriul ghid de siguranţă.
Unităţile de învăţământ vor obţine acordul părinţilor înainte de vizită.
Cadrele didactice vor face propriile evaluări de risc pentru activităţile pe care şi le-au propus cu elevii/preşcolarii.
Unităţile de învăţământ vor citi informaţiile de pe website-ul grădinii şi vor respecta indicaţiile cu privire la riscurile existent.
Unităţile de învăţământ vor aduce propriul echipament de prim ajutor şi vor dispune de personal specializat în domeniu.
Unităţile de învăţământ vor dispune de cel puţin un telefon mobil în stare de funcţionare.
 Conducătorii de grup vor informa grupul cu privire la orice potenţiale pericole  şi vor supraveghea copii pe întrega durată a vizitei.
Coordonatorii de grup vor evita contactul copiilor cu plantele otrăvitoare şi, în cazul în care există copii cu alergii, se va asigura distanţa faţa de factorii alergeni.
Unităţile de învăţământ vor urmări buletinul meteo şi vor ajusta planul viziteti, funcţie de acesta.
Conducătorii de grup se vor asigura că elevii poartă îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată pe perioada vizitei.
Unităţile de învăţământ se vor asigura de buna pregătire a coordonatorilor de grup şi de faptul că aceştia înţeleg rolul lor în desfăşurarea vizitei.
Unităţile de învăţământ vor asigura, dacă este necesar, mâncare şi băutură pentru copii
Coordonatorii de grup se vor asigura că toţi copii se spală pe mâini după activităţi şi înainte de a mânca.